0411-55 55 99 info@rexisogoncentrum.se

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi på Rexis ÖgonCentrum anser att personlig integritet är en grundläggande rättighet och att du alltid ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

All vår hantering av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Har du några frågor kring dina rättigheter, personuppgifter eller annat finns vi alltid här för att hjälpa dig. 

Här kan du läsa hela vår policy om hur vi hanterar personuppgifter.

Integrigetspolicy

Rexis ÖgonCentrum, Ystad 2021-01-13

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är de uppgifter som kan kopplas till dig till exempel ditt namn, mailadress, telefonnummer, postadress och personnummer. Uppgifter om din hälsa och dina besök inom vården är också personuppgifter.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Varje gång du är i kontakt med oss till exempel via mail, kontaktformulär, sociala medier eller för tidsbokning behöver vi dina personuppgifter för att kunna ge dig rätt vård och för att den ska bli säker. De flesta av dina personuppgifter finns i din journal. Det är vår skyldighet att föra journal över vårdförloppet hos oss. Dina personuppgifter finns också i det administrativa systemet som används för tidsbokning, fakturor och hantering av inkommande dokument från andra vårdgivare eller optiker.

Dina uppgifter är skyddade.

Inom vården skyddas dina personuppgifter av flera lagar. Vi måste följa patientdatalagen, dataskyddsförordningen GDPR och offentlighets- och sekretesslagen.
Dina personuppgifter används endast av de anställda på Rexis ÖgonCentrum som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag eller myndighetsbeslut till exempel till Socialstyrelsens patientregister, annars görs det endast med ditt godkännande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är patient hos oss därefter kommer dina personuppgifter hanteras enligt lagregler som gäller för arkivering. Din patientjournal måste enligt lag sparas i minst tio år.

Vilka rättigheter har du?

Registerutdrag: Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som Rexis ÖgonCentrum behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Ändra/radera uppgifter: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. I vissa fall kan man även ha rätt att få personuppgifter raderade.

Återkalla samtycke

Journal: Du har rätt att läsa din journal eller få en kopia av den. Du har också rätt att veta om och när någon har läst din journal. Du som patient kan begära att journaluppgifter spärras för andra vårdgivare eller mottagningar. Om du tycker att det står fel i din journal ska detta antecknas i journalen att du inte tycker uppgiften stämmer.  Om du vill få din journal förstörd måste du kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Klagomål: Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade är du välkommen att lämna klagomål till oss eller hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Rexis ÖgonCentrum (559236-6818)
Hyllegatan 33
271 38 Ystad
info@rexisogoncentrum.se