0411-55 55 99 info@rexisogoncentrum.se

Synkorrigerande behandling

Har du ett synfel och vill slippa glasögon kan vi erbjuda de säkraste metoderna att korrigera detta. Dr Anders Granberg Lejre har mer än 20 års erfarenhet av synkorrigerande kirurgi och kan erbjuda den bästa metoden för just ditt synfel.

RLE

RLE (Refractive Lens Exchange) är en ögonoperation för dig som vill slippa dina glasögon och är äldre än 44 år. Yngre patienter med grå starr kan också vara aktuella för RLE om förutsättningar finns.

Vid en RLE-operation byter man ut ögats naturliga lins mot en så kallad multifokal lins. Denna lins är specialanpassad för ditt öga. Det krävs mycket noggranna undersökningar för att kunna avgöra vilken lins som är lämplig samt om dina ögon har rätt förutsättningar för denna lins. Med hjälp av den nya linsen kommer du kunna se bra på långt håll, framför datorn och på läsavstånd. Operationen utförs på samma sätt som en gråstarroperation.

De första dagarna efter operation ser du lite suddigt men synen återhämtar sig snabbt och du kan njuta av att vara glasögonfri.

Man upplever ofta något som kallas halofenomen vilket innebär att du den första tiden kan se tunna glorior runt ljuskällor i mörker.

Du kan ha behov av att använda läsglasögon i dålig belysning och på riktigt nära håll (< 25 cm).

RLE
3
Monotorisk lins

Monotorisk lins

Med en monotorisk lins kan man korrigera astigmatism/brytningsfel som annars finns kvar efter en vanlig gråstarroperation.

Kontakta oss!

Add-on

Med en ADD-ON lins kan de patienter som tidigare är opererade för gråstarr korrigera kvarvarande synfel för att kunna slippa glasögon på långt håll. Dessutom kan man med en multifokal ADD-ON lins bli glasögonfri även på nära håll.

ADD-ON
3
ICL

ICL

ICL är en ögonoperation som kan avhjälpa många och stora synfel. Operationen innebär att man lägger in en mycket tunn lins ovanpå den naturliga linsen i ögat. Detta läge är optiskt och anatomiskt ett idealt läge för en lins och ger en mycket bra synskärpa. Den stora fördelen med ICL jämfört med laserbehandling (LASEK, NO-CUT, FS-LASIK och SMILE) är att ingen vävnad tas bort och att man enkelt kan byta ut linsen när man blir äldre och behöver läsglasögon och vill byta linsen till en multifokal RLE-lins.

Redan dagen efter operationen brukar de flesta uppleva att de ser mycket bättre.