0411-55 55 99 info@rexisogoncentrum.se

Egenremiss

  Personnummer

  (YYYYMMDD-XXXX)

  Vill du ha SMS?
  Har du sedan tidigare någon känd ögonsjukdom?


  Har du genomgått någon ögonoperation?


  Har varit patient på annan ögonklinik tidigare?


  Jag lämnar medgivande till att inhämta upplysningar från tidigare journaler: