0411-55 55 99 info@rexisogoncentrum.se

Gråstarr kirurgi

De flesta drabbas förr eller senare av grå starr. Det är den vanligaste orsaken till synnedsättning. När synen blir ett problem opereras grå starr med mycket bra resultat. En gråstarroperation är numera ett standardingrepp med få komplikationer. Det görs ca 120 000 gråstarroperationer per år i Sverige.

Vid en gråstarrsoperation ersätts den grumlade naturliga linsen med en konstgjord lins. Operationen utförs i lokalbedövning och högsta sterilitet. På ca 15 minuter är ingreppet klart. Efter operationen behandlas ögat med två sorters droppar under 3 veckor.

På Rexis ÖgonCentrum genomförs dessa operationer av Dr. Anders Granberg Lejre som tillhör de mest erfarna i Sverige med mer än 30.000 utförda operationer . Du kan vara helt säker på att få bästa tänkbara resultat utifrån dina förutsättningar.

Grå starr operation

Kontakta oss!