0411-55 55 99 info@rexisogoncentrum.se

Ögonsjukdomar

Det finns ett stort antal sjukdomar som kan drabba ögat. De allra flesta är behandlingsbara med medicinering eller operation. På Rexis Ögoncentrum har vi specialistkompetens för att kunna ta hand om dina ögonproblem.

Grå starr

De flesta drabbas förr eller senare av grå starr. Det är den vanligaste orsaken till synnedsättning. När synen blir ett problem opereras grå starr med mycket bra resultat.

En gråstarroperation är numera ett standardingrepp med få komplikationer. Det görs ca 120 000 gråstarroperationer per år i Sverige. På Rexis ÖgonCentrum genomförs dessa operationer av Dr. Anders Granberg Lejre som tillhör de mest erfarna i Sverige med mer än 30.000 utförda operationer. Du kan vara helt säker på att få bästa tänkbara resultat utifrån dina förutsättningar.

Grå starr
3
Glaukom / grön starr

Glaukom / Grön starr

Glaukom, är det medicinska namnet för grön starr. Det är en ögonsjukdom som oftast drabbar personer över 50 år. Glaukom innebär att trycket i ögat oftast är för högt vilket kan ge permanenta skador på synnerven.

Glaukom kan behandlas med såväl laser (SLT) som droppar för att minska det höga trycket. Behandlingen kan kompletteras med operation och/eller annan form av laserbehandling.Finns det glaukom i nära släkt bör du kontrollera dina ögon hos ögonläkare från ca 40 års ålder för att bedöma vilken risk du har för att få sjukdomen.

3

Ögonallergi

Allergiska reaktioner kan vara besvärande men är ofarliga för ögat och synen. Ögonen kan reagera med klåda, rodnad, svullnad, tårflöde, värk och ljuskänslighet.

Ofta har man en överkänslighet mot till exempelvis pollen eller pälsdjur. Allergiska reaktioner behandlas med droppar. Är reaktionen kraftig kompletteras ögondropparna med tablettbehandling.

Ögonallergi

Kontakta oss!

Diabetes

Diabetes

Diabetes kan ge ögonskador och det är därför viktigt att man regelbundet kontrollerar ögonen med en så kallad diabetesscreening.

Diabetes påverkar kroppen på flera olika sätt med bland annat förändringar i kroppens blodkärl och ögats näthinna. Dessa förändringarna är till en början helt symptomfria men kan om de inte upptäcks och behandlas ge ögonskador.

Vid diabetesscreeningen tar man ett antal bilder på näthinnan, ibland behövs det pupillvidgande droppar för att få bra bilder. De digitala bilderna granskas och svaret på undersökningen skickas till din diabetesläkare. 

Prata med din diabetesdoktor/diabetessköterska och be hen skicka en remiss eller skriv en egenremiss.

3

Ögoninflammation / Konjunktivit

Ögoninflammationer ger ofta gruskänsla, skav, sveda, klåda och ibland ljuskänslighet. Ögonen blir röda och ofta ses kladdigt sekret, särskilt på morgonen.

Virus är den vanligaste orsaken till ögoninflammation. Regelbunden tvätt av ögonen med ljummet vatten får oftast besvären att gå över inom några dagar. Utdragna besvär kan innebära en infektion med bakterier, vilket behöver behandlas med antibiotikadroppar eller salva.

Vid ofta återkommande besvär kan du ha en kronisk bakterieförekomst på ögonlockskanterna så kallad blefarit. Regelbunden baddning och rengöring (massera och gnugga försiktigt) av ögonlocken med en ren kompress eller näsduk och ljummet vatten minskar frekvensen av besvären. På Rexis ÖgonCentrum kan vi även behandla dessa besvär med Mesotix som är en form av värmebehandling av de körtlar som ofta täpps till vid långvariga besvär.

Ögoninflammation/Konjunktivit
3
Glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning

Glaskroppen består av en geléartad vätska. Den kan skrumpna och ibland lossna från näthinnan.

Orsakerna till skrumpningen är ökad ålder, närsynthet, genomgången gråstarroperation eller upprepade inflammationer i glaskropp och näthinna. Symptomen är ofta blixtar, prickar, linjer, cirklar eller små moln som “flyter” framför ögonen.

Glaskroppsavlossning i sig är inte farligt och behandlas oftast inte. Besvären brukar gå över av sig själv men kan dröja kvar under flera månader. Om du plötsligt upplever att symptomen förstärks bör du låta undersöka dina ögon så snart som möjligt för att utesluta näthinneavlossning.

Glaskroppsgrumlingar som funnits en längre tid kan uppleva som väldigt störande, dessa kan nu behandlas på Rexis ÖgonCentrum med en enkel laserbehandling så kallad Vitreolys.

3

Näthinneavlossning

Näthinneavlossning är när näthinnan lossnar från sin bas, ögats inre vägg. Om det inte upptäcks kan man förlora synen. Det startar med ett hål i näthinnan och i samband med det får man symptom i form av blixtar, svart regn, flugor i synfältet m.m. Upptäcks detta snabbt går det att behandla hålet med en enkel laserbehandling.

När näthinnan lossnar kan en svart skugga uppträda som motsvarar det förlorade området. Skuggans storlek ökar långsamt.

Resultaten från ögonkirurgi och behandlingar är vanligtvis mycket goda.

Näthinneavlossning
3
Torra rinnande ögon

Torra ögon / Rinnande ögon

Besvär med rinnande ögon kan bero på en dålig tårkvalité, låg tårproduktion eller förträngningar i tårvägarna.

Vid dålig tårkvalité bildas det ett överskott av tårvätska för att kompensera den den dåliga smörjningen, detta gör att tårarna rinner över. Låg tårproduktion gör att ögat inte smörjs och ger symptom i form av sveda, rodnad, ljuskänslighet och ibland smärta, ofta nattetid. Förträngningar i tårvägarna gör ofta att ett öga eller båda rinner såväl inomhus som utomhus.

Dessa besvär kan behandlas med tårsubstitut, operation eller TMA som är en form av värmebehandling av de körtlar som ofta täpps till vid långvariga besvär.

3

ÅLDERSFÖRÄNDRINGAR I GULA FLÄCKEN / AMD

Gula fläcken är en del av näthinnan där det vi ser fokuseras och kan liknas vid filmen i en kamera.

Det finns flera sjukdomar som kan skada syncellerna i gula fläcken. Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland vuxna.

Symptom på åldersförändringar i gula fläcken gör att saker man fokuserar på verkar uppsplittrade, bokstäver fattas i texten man läser eller att det centrala synfältet försvinner. Det perifera synfältet är bevarat och uppfattas tydligare. Man blir därför inte blind av skador i gula fläcken. Det finns numera bra synhjälpmedel som underlättar i vardagen.

Det finns två former av åldersförändring i gula fläcken, torr och våt.

Den torra förändringen utvecklas mycket långsamt men kan inte behandlas, dock har stora studier (AREDS II) visat att det går att skydda och ibland bromsa dessa förändringar i gula fläcken med antioxidanter kombinerat med Vitamin C, koppar, zink, lutein och zeaxanthin. Vi rekommenderar tabletten ProVisus i dessa fall.

Den våta förändringen är allvarligare och beror på att blodkärl bildas under gula fläcken vilket kan ge upphov till blödningar eller svullnad som kraftigt påverkar synen. Dessa förändringar kan oftast behandlas med läkemedel som injiceras i glaskroppen och får blodkärlen att skrumpna och svullnaden att minska.

Åldersförändringar i gula fläcken/AMD